Bakery
/
กรุงเทพฯ

Theera: The Original Healthy Bake Room

ร้านเบเกอรี่ที่ดีต่อสุขภาพ โดยทางร้านจะทำเบเกอรี่แบบ Gluten Free ไม่ใช้แป้งสาลี ไม่ใส่นมและไข่โดยใช้นมถั่วเหลืองหรือน้ำนมข้าวและใช้น้ำผึ้งแทนการใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม

Read More
Amenities not found.