กาแฟ
/
กรุงเทพฯ

Van Hart Coffee

Van Hart เสิร์ฟมากกว่ากาแฟออร์แกนิกรสเยี่ยม เพราะทุกแก้วมาจากใจคนทำกาแฟและจากมิตรภาพอันดีที่เกิดจากการจับมือกันแก้ปัญหาทั้งด้านการผลิตและการขายของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟออร์แกนิกในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณพอล เจ้าของร้าน ได้รับซื้อกาแฟจากเกษตรกรนำมาเข้าโรงคั่วที่กรุงเทพฯ แล้วเสิร์ฟให้คนในเมืองได้ลิ้มลอง เดี๋ยวนี้จึงมีเกษตรกรกว่า 20 ครัวเรือนที่ทาง Van Hart รับซื้อเมล็ดกาแฟและให้คำแนะนำในการปลูกกาแฟอินทรีย์ และตอนนี้ก็ได้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ในอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ที่สมัครใจจะเปลี่ยนไร่กาแฟเคมีมาเป็นไร่กาแฟอินทรีย์มาเข้าร่วมด้วย ส่วนชื่อร้าน Van Hart นี้เป็นภาษาดัตช์ แปลว่า from heart ซึ่งก็คือความจริงใจในการทำธุรกิจทั้งกับลูกค้า เกษตรกร และกับธรรมชาติ ซึ่งสิ่งที่ Van Hart ทำมาตั้งแต่เปิดร้านก็คือ การแยกขยะภายในร้าน นำกากกาแฟไปทำปุ๋ยหมัก ใช้แก้วพลาสติกที่ทำจากใยข้าวโพด และใช้หลอดกระดาษ และนอกจากจะมีทีมงานหลังบ้านช่วยพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟแล้ว ทางร้านยังให้คำปรึกษากับเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนมาทำไร่กาแฟอินทรีย์ เป็นการช่วย from heart ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของกาแฟออร์แกนิกเลยทีเดียว

Read More
Amenities not found.