Organic Farm
/
กรุงเทพฯ

Wastegetable

Wastegetable หรือสวนผักในเมืองภายใต้โครงการนครแห่งการแปลงเศษอาหารให้กลายเป็นสวนผักกลางเมืองโดย โซลูชั่นใหม่ของคนเมืองนี้ คือฟาร์มบนดาดฟ้า เข้ามาช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองพื้นที่น้อยแต่กิจกรรมเยอะ โดยฟาร์มบนดาดฟ้านี้ทำตั้งแต่การจัดการขยะเศษอาหาร นำเศษอาหารมาแปลงเป็นวัสดุปรุงดินสำหรับใช้ในการจัดการทำฟาร์ม ปลูกผักไร้สารพิษ และสร้างตลาดจากจุดกำเนิดเพื่อลดการขนส่งผลผลิตจากทางไกล เป็นโมเดลธุรกิจ Rooftop Farm Circular Business แบบ Closed Loop ที่ทางกลุ่ม Bangkok Rooftop Farming คิดกันขึ้นมาด้วยไอเดียเริ่มต้นว่าอยากจะปรับพื้นที่ว่างให้เป็นฟาร์มผักบนดาดฟ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งอาหารปลอดภัยใกล้ตัวคนเมือง และตอนนี้จึงต่อยอดมาถึงการช่วยลดเศษขยะอาหารไปด้วยแบบครบวงจร โดยเปิดสอนคอร์สอบรมเรื่องการทำสวนเอง มีวัสดุปรุงดิน ผักสด พืชสมุนไพร และผลผลิตตามฤดูกาลขายด้วย

Read More
Amenities not found.